levensboom

 

 

Swarte Ruiters 8,
9351 NN  LEEK,
Tel: 0594-580129
mob: 06-36566346

 

 

 

 

 

Cursussen

Cursus Programma:  seizoen  sept./ dec. 2023

INFO : 0594 - 58 01 29     of      06 - 36 56 63 46

 

Start: in de week van  4 september 2023

ZEN - DO - IN YOGA

Woensdag:   van 10.30 - 12.00 uur .

Kosten: 15 lessen van 1.5 uur voor 135,- euro .

T'AI CHI CH'UAN   Yang stijl 43 

Beginners:
Maandag  van 19.00-20.00 uur

Gevorderden: 
Maandag  van 20.00-21.00 uur

Kosten: 15 lessen van 1 uur voor 100,- euro.

Start in de week van 4 september 2023 

 

 

 


 

 

ZEN - DO - IN  YOGA

Wat is ZEN - DO - IN YOGA ?

ZEN - DO - IN YOGA is een dynamische Japanse yoga.

ZEN betekent de spirituele benadering van het leven, zoals het leven in al zijn eenvoud geleefd dient te worden. Zen is bewust worden van het zijn in jezelf. Zen leert ons vrij te worden van de misleidingen van de geest en het volledig potentieel van ons leven te herkennen. Pas wanneer we deze helderheid bereiken, kunnen we een doorbraak maken en een van de verbazingwekkende waarheden van zen ervaren: zoals we onszelf zien, zien we het universum. Zen leidt ons tot het uiteindelijke besef dat onze eigen menselijke levenskracht en die van alles in het universum- of het nu een planeet, berg, rivier, boom, plant, mens, dier, vis of insect is - één en dezelfde is.

Levensenergie en meridianen

DO - IN betekent letterlijk de kanalen openen volgens de weg van de vijf elementen.  Die kanalen zijn de meridianen die over en door ons lichaam lopen. ( meridianen zijn onzichtbare kanalen ) . En langs deze kanalen stroomt de levensenergie KI of CHI.
Deze levensenergie is in het hele universum aanwezig.

De mens is energie

De mens is , zoals alles, een manifestatie van kosmische energie ; een zeer verdichte kern ( yang)
breidt zich geleidelijk zo ver naar buiten uit dat de energie aan de grenzen van de periferie ( yin energie) niet meer door onze zintuige en meetapparatuur valt waar te nemen. Onze organen die we stoffelijk noemen omdat we ze kunnen aanraken, zien etc. hebben een verlengstuk in de zenuwen, hierdoorheen circuleren zenuwstromen die een andere vorm van energie vertegenwoordigen.
Een nog fijnere energie CHI, die de westerse medische wetenschap tot op heden niet kende, maar die in de Chinese acupunctuur zeer goed bekend is, circuleert aan de oppervlakte van het lichaam, langs meridianen die voor ieder orgaan een specifieke baan volgen. Via zeer veel punten komt deze energie ons lichaam binnen en verlaat het weer. Deze punten dienen als een soort antennes die ons in contakt brengen met de onmiddellijke omgeving en met de gehele kosmos, tot in het oneindige.
Rondom het menselijk lichaam straalt een energie die bekend staat onder de naam aura.
Mensen die de aura kunnen zien, weten dat deze is samengesteld uit een geheel van energiestromen die ieder een specifiek contakt hebben met een bepaald deel van het lichaam.
Zij weten ook dat, wanneer een orgaan ziek is, er een verandering optreedt in dat deel van de aura dat met dit orgaan in contakt staat.
Rondom, het lichaam straalt dus een energie die met verschillende delen ons lichaam in contakt staat en een soort energie-pels vormt. Wanneer onze organen ziek zijn of niet harmonische functioneren, weerspiegelt deze pels de toestand van het lichaam: hij is dan helemaal in de war.
De kunde van ZEN - DO - IN bestaat uit speciale handelingen en of oefeningen: het strijken op een bepaalde afstand van het lichaam, en het betasten, masseren en bekloppen het tot het uiterste strekken van meridianen.

Oosterse traditie

Vanuit de traditionele oosterse filosofie en geneeswijzen is deze kosmische energie verdeeld in twee tegengestelde, elkaar aanvullende relatieve krachten, het yin en het yang.
In alles zijn twee energetische krachten aanwezig, dus ook in ons lichaam.
De wisselwerking tussen de krachten yin en yang, veroorzaakt de energiestroom Ki of Chi.
(Ki is de Japanse betekenis van energie en Chi is de Chinese betekenis)
ZEN - DO - IN YOGA bestaat uit een serie oefeningen, die de Ki stroom of levensenergie CHI in het lichaam stimuleert en versterkt. Hierdoor blijf je gezond of lossen je klachten bij regelmatig oefenen op. Zowel fysiek als geesterlijk.

Weldadige effecten van ZEN -DO - IN

Het stimuleert het leven van de organen, versterkt alle functies ervan en brengt ze met elkaar in evenwicht; Het voorkomt ziek zijn en geeft aan een orgaan dat begint te verzwakken of niet in harmonie met het natuurlijke evenwicht functioneert, haar normale levenskracht terug; Het heeft een diagnostische rol. Wanneer een orgaan slecht functioneert, worden de gebieden, meridianen en punten die er mee in contakt staan, pijnlijk. ZEN - DO - IN versterkt de spijsvertering waardoor men minder eten nodig heeft. ZEN - Do - IN is dus ook een middel in de preventieve geneeskunde die gemakkelijk overal uitgeoefend kan worden.

ZEN - DO - IN oefeningen

DE oefeningen die gebruikt worden zijn erg gevarieerd, maar volgorde en variatie zijn belangrijk, b.v. als je voorover buigt, buig dan ook achterover . Draai je naar rechts, draai dan ook naar links enz. Veel gebruikte oefeningen zijn : meditatie, ademhalingsoefeningen, meridiaanstrekkingen, klankoefeningen, yogaoefeningen, Chinese qi-gongoefeningen, oefeningen voor sterke spieren, pezen en gewrichten, kloppen, masseren, subtiele energetiche oefeningen enz.

Qi Gong

Qi of Chi is het Chinese woord voor "levensenergie". Qi is volgens de Chinese geneeskunde de bezielende kracht die stroomt door al wat leeft.
Een gezond mens heeft meer qi dan iemand die niet gezond is.
Maar gezondheid is niet een kwestie van overvloedige qi.
We zijn alleen dan gezond als de qi in ons lichaam helder is, niet troebel en vervuild, en onbelemmerd stroomt zonder stagneren.
Mensen maken deel uit van de natuur en delen qi met de rest van de aarde.

Gong betekent "werk" of profijt verkregen door volharding en oefening.
Qi - Gong is dus werken met de levensenergie, waarbij we de stroom en de verspreiding van qi leren beheersen om de gezondheid en de harmonie van lichaam en geest te bevorderen.
Qi - Gong is een holistisch systeem van meditatie en oefeningen die gericht zijn op zelfheling, een oude, steeds verder uitgewerkte praktische benadering die helende houdingen, bewegingen, zelfmassage, ademhalingstechnieken en meditatie omvat.
Met deze verschillende methoden wordt qi vergaard en in het lichaam opgeslagen, alsof we een reservoir vullen. Onzuivere of vervuilde qi ( de essentie van ziekte ) kan bovendien gereinigd worden tot zuivere, helende qi. Sommige qi - gong oefeningen hebben tot doel de onzuivere qi uit te scheiden en onschadelijk te maken op een manier die doet denken aan de gas wisseling van de ademhaling.
De ademhaling is een proces waarin een zuivere bron van energie, zuurstof, in het lichaam wordt opgenomen en de onzuivere, kooldioxide, wordt uitgescheiden. Net als een goede manier van ademen kan de beoefening van qi - gong deze uitwisseling effectiever maken.
Qi -gong wordt een training of oefening genoemd, omdat het in tegestelling tot medicatie niet voor een beperkte tijdsduur wordt voor geschreven, maar dagelijks beofend moet worden. Dat is niet moeilijk, omdat qi - gong net zo leuk is als sport maar geen grote investering vraagt in tijd en geld.
Beoefenaars besteden veelal gemiddeld twintig tot veertig minuten per dag aan de oefeningen.
U hebt er geen speciale uitrusting en geen grote oefenzaal voor nodig.
Iedereen kan qi -gong beoefenen. Sommige technieken zijn geschikt voor mensen van alle leeftijden en elke lichamelijke conditie.
Qi - gong omvat staande, zittende en liggende oefeningen.
Met geringe aanpassing kunnen vrijwel alle staande oefeningen ook zittend of liggend gedaan worden. Dat maakt qi - gong tot een ideale vorm van lichaamsbeweging voor mensen met een lichamelijke handicap.

Zen - Shiatsu Therapie

Zen - Shiatsu Therapie is een Japanse manuele therapie.
Het is een vorm van fysio therapie, acupunctuur en chiropraktie.
Hoewel de naam "Shiatsu" letterlijk alleen "vingerdruk" betekent, worden er ook andere delen van het lichaam gebruikt, zoals duimen, handpalm, elleboog, en knieën.
Zen betekent, de spirituele benadering van het leven hoe het leven in al zijn eenvoud geleefd zou moeten worden, je bewust worden van het moment nu en het kijken naar jezelf in relatie tot je, in dit geval, je gezondheid.
Een ander onderdeel van Shiatsu is het behandelen van gewrichten en het manipuleren van de wervelkolom t.b.v. het centralezenuwstelsel.

De naam Shiatsu ontstond omstreeks de eeuwwisseling, hoewel de oorsprong van deze kunst al heel oud is. Het is een unieke combinatie van klassieke oosterse medische wetenschap, waarvan de geschiedenis terug gaat tot de oorsprong van de acupunctuur zo'n 4000 jaar geleden in het oude China.

Shiatsu is de algemene term voor een groot aantal verschillende technieken, maar alle therapeuten hebben een principe gemeen , namelijk geloof in de levenskracht die bekent is als Ki of Chi, en die door met elkaar in verband staande kanalen, meridianen genaamd, door het hele lichaam stroomt.
Elke meridiaan is verbonden met een orgaan en heeft een fysieke maar heeft ook een psychische functie. Bij een toestand van gezondheid van lichaam en geest, heerst er evenwicht, en stroomt de energie Ki of Chi vloeiend langs alle meridianen zoals olie door een pijpleiding, waarbij elk deel van het lichaam voorzien en onderhouden wordt. Maar als het lichaam verzwakt is door slechte voeding, een emotionele gebeurtenis, werk-stress, slechte medicijnen, drugs, roken, alkohol, overmatige sex, seizoens veranderingen enz. , dan kan de energie Ki of Chi niet meer goed doorstromen, met als gevolg een ziektetoestand van het lichaam.

Wanneer u zich met Shiatsu laat behandelen, is het van belang voor ogen te houden dat het de bedoeling is dat niet alleen de symptomen behandeld worden, maar ook de daaraan tengrondslag liggende oorzaak.
Een fundamenteel principe van de oosterse geneeskunst is, dat lichaam en geest een ondeelbaar organisch en psychisch geheel vormen.

T'ai Chi Ch'uan

T'ai Chi Ch'uan spreek je uit als tai tsji tsjoean. T'ai Chi Ch'uan is een traditioneel systeem van oefeningen, dat berust op de filosofie van Tao, het yin en het yang. Men gelooft in China sinds de oudste tijden, dat de levenskracht of energie Chi de bron is van al het leven.

Deze energie komt tot uitdrukking in de polaire krachten yin en yang. Yin en yang vormen, als tegenstellingen die voordurend weer met elkaar in evenwicht komen, een niet te scheiden eenheid. De T'ai Chi Ch'uan-oefeningen volgen dit systeem op een volmaakte wijze: iedere beweging kent haar tegendeel, op een opwaartse beweging volgt een neerwaartse, op een voorwaartse een achterwaartse, op een sluitende beweging een openende, enz.

Zijn uiterlijke vorm bestaat uit vloeiende, harmonische bewegingen, die op een langzame manier, zonder inspanning, worden uitgevoerd. T'ai Chi Ch'uan wordt voornamelijk beoefend voor de gezondheid, zelfverdediging en meditatie.

Tijdens de lessen proberen we de cursist vertrouwd te maken met de fundamentele principes van T'ai Chi Ch'uan.
De oefeningen die in de cursus worden beoefend, behoren tot de yang-stijl. Deze stijl is de meest verbreide en populairste stijl van het T'ai Chi Ch'uan.

T'ai Chi Ch'uan maakt je uiterlijk en innerlijk sterk, en evenwichtig van geest en het versterkt het zelfgenezend vermogen